Πηγές Τρύφου

Στη μέση σχεδόν της διαδρομής μεταξύ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας, 8 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά α