Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

POLYGON((21.519966284810693 37.669578093341194,21.579532782613427 37.7002802216408,21.62193314272085 37.741287118486675,21.69909493166128 37.69226629007086,21.81196228700796 37.675828229169944,21.793251196920068 37.59725567190176,21.619529883443505 37.62499664584095,21.519966284810693 37.669578093341194))
Λίστα διαδρομών

«Ο Δρόμος προς τη Δόξα: Ακολουθώντας τα ίχνη της μεγαλοπρεπούς ιεράς οδού των Ολυμπιακών Αγώνων»

Η Ήλις, ήταν η πρωτεύουσα της πόλης κράτους των Ηλείων, και έδρα των διοργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων, της σπουδαιότερη...