Ποταμός Εύηνος

Από τα εντυπωσιακότερα σημεία της Αιτωλοακαρνανίας, ο ποταμός Εύηνος ή Φιδάρης, έλκει το όνομά το