Αχαΐα

POLYGON((21.69231430727163 38.26502986387835,21.77668587404409 38.32161569865037,21.867923895894677 38.34962282006245,22.010574500142724 38.323770476940766,22.105159918843896 38.28281873787928,22.137582461415917 38.266377658405005,22.16451183992544 38.232675293493145,22.24034325319448 38.21271612982761,22.375526587545068 38.14686604707638,22.36926094728628 38.06960537757639,22.34102265077749 38.012282510534135,22.247467200338036 37.939753554663646,22.253754298268944 37.85149922777317,22.188630263387353 37.81740191230279,22.06662193971792 37.78172862086608,21.921482245504052 37.82214800908981,21.82895676332632 37.95383193958368,21.686391989766747 37.84641613354603,21.614551703511864 37.90915083842042,21.50425926881948 37.92039136799924,21.434478919088036 37.96953157110951,21.417570273458153 38.02269589102217,21.39915959077993 38.04980431610782,21.357402960836083 38.07095678694407,21.338691870748193 38.18249724733196,21.361394087850243 38.1983502320031,21.353883902608544 38.21473926379602,21.370062987386376 38.22060604494161,21.378152529775292 38.22299982551983,21.386242072164208 38.22107806447931,21.488723914205224 38.218111036301686,21.575412909566552 38.18330684811555,21.657209555684716 38.20475790919608,21.69231430727163 38.26502986387835))
Λίστα προορισμών

Υποδομές Κρουαζιέρας και Yachting στην Πάτρα

Το λιμάνι της Πάτρας, ένα από τα πιο σύγχρονα λιμάνια της Μεσογείου, διαθέτει αναβαθμισμένες λιμε

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

Το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη υλοποιήθηκε 100 και πλέον χρόνια μετά, για να καταλήξει σε ένα από

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Ζωντανός πυρήνας και εκ των βασικών πυλώνων της πολιτιστικής ζωής της Αχαΐας, το Αρχαιολογικό Μου

Ζαρούχλα

Πνιγμένη στα έλατα, ανεβασμένη σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.000 μέτρων, χτισμένη στις αγκαλιές το

Πύργος Πετμεζαίων

Χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καλοσυντηρημένος και από τους παλαιότερους πύργου

Πλανητέρο

Από τους κρυμμένους θησαυρούς της ορεινής Αχαΐας, το Πλανητέρο 25 χιλιόμετρα νότια των Καλαβρύτων